Monitoring pracowników

Stały nadzór stacji roboczych pod kątem wykorzystania sprzętu i oprogramowania dostosowany do indywidualnych wymagań: