Firma Informatyczna ArtUnit

Slideshow Image

Wolne oprogramowanie

Wolne Oprogramowanie (Free Software), to oprogramowanie, które jest najczęściej rozpowszechniane na licencji GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU GPL), GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU LGPL). Wolne Oprogramowanie jest swobodnie (bezpłatnie) rozpowszechniane licencja nie zabrania komercyjnego wykorzystywania, pobierania opłat np.: za pozyskanie, nośnik na którym zostało zarchiwizowane, pomoc i wsparcie techniczne, instalację i administrację, doradztwo. Jednocześnie licencja zabrania, ograniczanie swobody wykorzystywania i rozpowszechniania [...]

Ze względu na darmowy charakter Wolnego Oprogramowania (Free Software) licencja nie udziela gwarancji jakości, wsparcia technicznego, jak również przydatności. Twórcy Free Software nie ponoszą winy za jakiekolwiek szkody wynikłe podczas instalacji i używania oprogramowania [...]

Otwarte Źródła (Open Source) oprogramowanie, które jest najczęściej rozpowszechniane na licencji GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU GPL), GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (GNU LGPL), Mozilla Public License 1.1 (MPL). Oprogramowanie Open Source przede wszystkim daje możliwość nieograniczonego dostępu do kodu źródłowego i każdy użytkownik może wprowadzać poprawki, zmiany i kompilować źródła. W tym miejscu podkreślić należy, że oprogramowanie (Open Source) nie mósi być Wolne tzn. rozpowszechniane na licencji (Free Software), i trzeba zdawać sobie sprawę z tej subtelnej lecz znaczącej różnicy [...]

Wydawać by się mogło, że to oprogramowanie nie jest warte zainteresowania. Jest to stwierdzenie błędne i lansowane przez osoby nie znające tematu, które nie miały "styczności" z tym oprogramowaniem lub tych dla którch teoria Free Software lub Open Source stanowi zagrożenie interesów lub koliduje ze strategią firm z którymi są "związani"!!! Żadna firma na świecie nie była by w stanie zatrudnić i opłacić tysięcy ludzi, którzy rozwijają Wolne Oprogramowanie dbając jednocześnie o stabilność, jakość, funkcjonalność. Z drugiej strony wiele firm komercyjnych wspiera wolne oprogramowanie niejednokrotnie zachowując prawa autorskie do części lub całości kodu, który jest ich własnością. Także wiele firm używa Wolne Oprogramowanie, jednak nie wszyscy o tym informują. Oprogramowanie Free Software i Open Source w większosci przypadków przewyższa jakością, stabilnością, funkcjonalnością, bezpieczeństwem, możliwościami swoich komercyjnych odpowiedników, dlatego coraz częściej jest komercyjnie wykorzystywane.Szukaj

Kontakt

Firma Informatyczna ArtUnit
E-mail: artunit@artunit.pl
WWW:
Tel: +48 660 187 068

Społeczność

FacebookTwitterg+